CSTD là gì?

Vietnamese

What is CSTD?

English

tuổi và lệ phí

Vietnamese

Age and Fee

English

CSTD là gì?

CSTD (Commonwealth Society of Teachers of Dancing) đã hình thành và hoạt động hơn 80 năm từ năm 1933. Là một cộng đồng quốc tế về lĩnh vực nhảy múa, CSTD được thành lập bởi hai tổ chức National Examination System và Victorian Society of Dancing để tạo nên quy chuẩn chấm thi trong nhảy múa ở Úc.

Kỳ thì được tổ chức khắp nơi trên nước Úc và khu vực châu Á Thái Bình Dương trong nhiều thể loại nhảy múa khác nhau. CSTD đã hợp nhất công việc của hai tổ chức thành một cộng đồng dân chủ và ngày nay chiếm một vị trí độc nhất trong các cộng đồng nhảy múa trên thế giới. CSTD có nhiều khóa đào tạo trong nhiều bộ môn khác nhau: Ballet cổ điển, Nhảy Tap, mùa dân tộc, múa jazz, múa đương đại. Hiện tại, Sasa Ballet chỉ tổ chức thi cho môn ballet cổ điển.

Homepage của CSTD: https://comdance.org

What is CSTD?

CSTD (Commonwealth Society of Teachers of Dancing) has been founded and operated over 80 years since 1933. CSTD is an international dance society which is the formation of the National Examination System and the Victorian Society of Dancing. These two organizations establish Examination Standards and raise the standard of dance in Australia.

The CSTD examination is organised throughout Australia and the Asian Pacific Region in the various syllabi. CSTD has consolidated the work of the two organisations into one democratic society which today occupies a unique position amongst the world dance society. CSTD courses include Classical Ballet, Tap Dance, National Dance, Jazz Dance, and Contemporary Dance. At this time, Sasa Ballet organises particularly on classical ballet.

Homepage of CSTD: https://comdance.org

Bảng tuổi và lệ phí thi CSTD năm 2022 tại Sasa Ballet

KẾ HOẠCH THI CSTD 2022

Đây là năm thứ ba Sasa Ballet tổ chức kì thi cấp chứng chỉ quốc tế CSTD bộ môn ballet và là lần đầu tiên thi bộ môn jazz (dành cho các bạn lớp Special). Các bạn tham gia kì thi này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. 

Đây là chứng chỉ thi ballet quốc tế của Úc có từ năm 1933 và phát triển cho đến ngày nay. Chứng chỉ quốc tế này nhằm đánh giá khả năng và trình độ của các bạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Cấu trúc của kì thi này sẽ là Primary, Grade 1,2,3,4,5,6, Sub Elementary, Elementary, Intermediate, Advanced, Teachers’ Certificate, Teachers’ Diploma, bắt đầu từ 6 tuổi cho đến 20 tuổi. Số tuổi tối thiểu của học viên tại Sasa năm nay để thi những chứng chỉ trên là:

Primary: từ 6 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 3.

Grade 1: từ 7 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 4.

Grade 2: từ 8 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 5, Special 3.

Grade 3: từ 9 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 6.

Grade 4: từ 10 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Special 2.

Grade 5: từ 11 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Elementary 1,2

Grade 6: từ 12 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet Special 1.

Kì thi năm nay dự kiến tổ chức vào thứ 7 5/11/2022 và chủ nhật 6/11/2022. Lệ phí thi CSTD năm nay quy định như sau:

Primary: 1,300,000 VND

Grade 1: 1,500,000 VND

Grade 2: 1,700,000 VND

Grade 3: 1,850,000 VND

Grade 4: 1,950,000 VND

Grade 5: 2,050,000 VND

Grade 6: 2,100,000 VND

Để tham gia kì thi này, các bạn cần có:

  • Là học viên tại Sasa Ballet ít nhất 1 năm trở lên, hiện đang là học viên của các lớp Ballet 3, Ballet 4, Ballet 5, Ballet 6, Elementary và các lớp Special.
  • Tham gia chuyên cần các lớp học. Vào ngày chủ nhật 23/10/2022, Sasa sẽ tổ chức thêm lịch ôn thi cho các bạn theo từng cấp độ như sau:

Primary: 9:00 – 10:00

Grade 1: 10:00 – 11:00

Grade 2: 11:00 – 12:00

Grade 3: 14:00 – 15:00 

Grade 4: 15:00 – 16:30

Grade 5: 16:30 – 18:00

Grade 6: 18:00 – 19:30

  • Vào ngày 29/10/2022 và 30/10/2022, các bạn sẽ có buổi thi thử,  giờ thi sẽ giống giờ thi chính thức theo số báo danh của các bạn nên sẽ được thông báo sau. 
  • Quý phụ huynh vui lòng đăng kí và đóng tiền trước ngày 20/9/2022.

The 2022 CSTD Grades Exam Age and Participation Fee

2022 CSTD GRADE EXAM

We would like to send you some information about the CSTD Grades Examination this year:

  • Time: November 5 and 6, 2022 (Saturday and Sunday)
  • Minimum age for each grade:

Primary: 6 years old, equivalent to Ballet 3 students.

Grade 1: 7 years old, equivalent to Ballet 4 students.

Grade 2: 8 years old, equivalent to Ballet 5 students, Special 3 students.

Grade 3: 9 years old, equivalent to Ballet 6 students.

Grade 4: 10 years old, equivalent to Special 2 students.

Grade 5: 11 years old, equivalent to Elementary 1,2 students.

Grade 6: 12 years old, equivalent to Special 1 students.

  • Fee:

Primary: 1,300,000 VND

Grade 1: 1,500,000 VND

Grade 2: 1,700,000 VND

Grade 3: 1,850,000 VND

Grade 4: 1,950,000 VND

Grade 5: 2,050,000 VND

Grade 6: 2,100,000 VND

  • Extra classes: October 23, 2022 (Sunday), scheduled below:

Primary: 9:00 – 10:00

Grade 1: 10:00 – 11:00

Grade 2: 11:00 – 12:00

Grade 3: 14:00 – 15:00 

Grade 4: 15:00 – 16:30

Grade 5: 16:30 – 18:00

Grade 6: 18:00 – 19:30

  • Mock Exam: October 29 and 30 (Saturday and Sunday),
schedule will be the same with the real exam and will be sent later
  • Registration deadline: September 20, 2022.