Thông tin thi chứng chỉ CSTD năm 2022

THƯ THÔNG BÁO KÌ THI CHỨNG CHỈ BALLET QUỐC TẾ CSTD

Quý Phụ huynh và các bạn học sinh yêu quý,

Đây là năm thứ ba Sasa Ballet tổ chức kì thi cấp chứng chỉ quốc tế CSTD bộ môn ballet. Các bạn tham gia kì thi này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc.

Đây là chứng chỉ thi ballet quốc tế của Úc có từ năm 1933 và phát triển cho đến ngày nay. Chứng chỉ quốc tế này nhằm đánh giá khả năng và trình độ của các bạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Cấu trúc của kì thi này sẽ là Primary, Grade 1,2,3,4,5,6, Sub Elementary, Elementary, Intermediate, Advanced, Teachers’ Certificate, Teachers’ Diploma, bắt đầu từ 6 tuổi cho đến 20 tuổi. Số tuổi tối thiểu của học viên tại Sasa năm nay để thi những chứng chỉ trên là:

Primary: từ 6 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 3.

Grade 1: từ 7 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 4.

Grade 2: từ 8 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 5, Special 3.

Grade 3: từ 9 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet 6.

Grade 4: từ 10 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Special 2.

Grade 5: từ 11 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Elementary 1,2

Grade 6: từ 12 tuổi trở lên, tương đương các bạn lớp Ballet Special 1.

Kì thi năm nay dự kiến tổ chức vào thứ 7 5/11/2022 và chủ nhật 6/11/2022. Lệ phí thi CSTD năm nay quy định như sau:

Primary: 1,300,000 VND

Grade 1: 1,500,000 VND

Grade 2: 1,700,000 VND

Grade 3: 1,850,000 VND

Grade 4: 1,950,000 VND

Grade 5: 2,050,000 VND

Grade 6: 2,100,000 VND

Để tham gia kì thi này, các bạn cần có:

  • Là học viên tại Sasa Ballet ít nhất 1 năm trở lên, hiện đang là học viên của các lớp Ballet 3, Ballet 4, Ballet 5, Ballet 6, Elementary và các lớp Special.
  • Tham gia chuyên cần các lớp học. Vào ngày chủ nhật 23/10/2022, Sasa sẽ tổ chức thêm lịch ôn thi cho các bạn theo từng cấp độ như sau:

Primary: 9:00 – 10:00

Grade 1: 10:00 – 11:00

Grade 2: 11:00 – 12:00

Grade 3: 14:00 – 15:00

Grade 4: 15:00 – 16:30

Grade 5: 16:30 – 18:00

Grade 6: 18:00 – 19:30

 

  • Vào ngày 29/10/2022 và 30/10/2022, các bạn sẽ có buổi thi thử, giờ thi sẽ giống giờ thi chính thức theo số báo danh của các bạn nên sẽ được thông báo sau.
  • Quý phụ huynh vui lòng đăng kí và đóng tiền trước ngày 20/09/2022.

Chân thành cảm ơn quý phụ huynh.

Cô Nguyệt Sương

 

LETTER OF CSTD GRADES EXAMINATION

 

Dear our value Parents,

We would like to send you some information about the CSTD Grades Examination this year:

  1. Time: November 5 and 6, 2022 (Saturday and Sunday)
  2. Minimum age for each grade:

Primary: 6 years old, equivalent to Ballet 3 students.

Grade 1: 7 years old, equivalent to Ballet 4 students.

Grade 2: 8 years old, equivalent to Ballet 5 students, Special 3 students.

Grade 3: 9 years old, equivalent to Ballet 6 students.

Grade 4: 10 years old, equivalent to Special 2 students.

Grade 5: 11 years old, equivalent to Elementary 1,2 students.

Grade 6: 12 years old, equivalent to Special 1 students.

  1. Fee:

Primary: 1,300,000 VND

Grade 1: 1,500,000 VND

Grade 2: 1,700,000 VND

Grade 3: 1,850,000 VND

Grade 4: 1,950,000 VND

Grade 5: 2,050,000 VND

Grade 6: 2,100,000 VND

  1. Extra classes: October 23, 2022 (Sunday), scheduled below:

Primary: 9:00 – 10:00

Grade 1: 10:00 – 11:00

Grade 2: 11:00 – 12:00

Grade 3: 14:00 – 15:00

Grade 4: 15:00 – 16:30

Grade 5: 16:30 – 18:00

Grade 6: 18:00 – 19:30

  1. MockExam: October 29 and 30, 2022 (Saturday and Sunday), schedule will be the same with the real exam and will be sent later.
  2. Registration deadline: September 20, 2022.

 

Thank you so much. Best regards,

 

Tran Thi Nguyet Suong