SPECIAL SHOWCASE 2021

Special Showcase 2021

Đây là buổi biểu diễn báo cáo của các bạn lớp Special tại Sasa. Lớp Special là chương trình học nâng cao dành cho những bạn có năng khiếu và muốn học chuyên sâu hơn, có nhiều cơ hội thành diễn viên chuyên nghiệp hoặc giáo viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Category:
Date: