Author: Tran Suong

𝐇À𝐍𝐇 𝐓𝐑Ì𝐍𝐇 𝐓Ạ𝐈 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐘𝐒𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐏𝐑𝐈𝐗 Xin được chúc mừng các bạn nhỏ của Sasa Ballet đã đạt những thành tích vô cùng tuyệt vời tại cuộc thi Malaysia International Ballet Grand Prix! Sasa vô cùng tự hào