Buổi diễn Gala Fairy Dolls 2020 đã kết thúc tốt đẹp

Buổi diễn Gala Fairy Dolls năm 2020 được tổ chức vào ngày 20/12/2020 tại hội trường trường Đinh Thiện Lý đã kết thúc vô cùng tốt đẹp trong sự vui sướng của tập thể giáo viên, học sinh, và phụ huynh trung tâm Sasa Ballet.

Video buổi biểu diễn tại đây.

Hình ảnh buổi diễn tại đây.