Cresent Mall Summer Show 2022

Ngày 11/6/2022 vừa qua Trung tâm Sasa đã có buổi biểu diễn Summer Show tại Crescent Mall. Đây là buổi diễn hàng năm nhằm quảng bá bộ môn nghệ thuật này ra công chúng Thành phố. Chương trình biểu diễn lần này gồm 20 tiết mục, xuyên suốt được trình diễn trong 90 phút. Chương trình đã tạo được nhiều sự quan tâm của công chúng thành phố, đặc biệt là cư dân Quận 7.