Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022

Những gương mặt xuất sắc của Tháng 7/2022

Chúc mừng những học sinh nhí đã hoàn thành xuất sắc với khả năng và sự chuyên cần của các em trong thời gian qua. Mong rằng danh hiệu Student of The Month là động lực giúp các em luôn nỗ lực không ngừng và tỏa sáng ✨
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Những học viên xuất sắc nhất tháng 07-2022
Và chắc chắn không thể không nhắc đến cơ hội được tuyên dương ở danh hiệu Student of The Month của tháng 8 sắp đến! Không ngừng cố gắng nhé các em nhỏ ơi ????